วิสัยทัศน์

/วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2018-06-26T10:26:20+00:00

วิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์

“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”