หน้าหลัก 2018-07-04T05:06:38+00:00

วิสัยทัศน์

“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม”

พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์
พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ก้าวผิดคิดพลาดให้โอกาสแก้ตัวใหม่

01 มิถุนายน 2018 9:58 น.|

ก้าวผิดคิดพลาดให้โอกาสแก้ตัวใหม่ เอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่มเติม1 เอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่มเติม2 เอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่มเติม3 เอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่มเติม4 ขังก่อนพิจารณา การเสี่ยงโทษจำคุก ท่านวันชัย บันทึกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง