ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์

/ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ 2018-06-26T17:23:37+00:00

อธิบดี

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

รองอธิบดี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายวิชาการ
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวเพลินใจ แต้เกษม
นางสาวเพลินใจ แต้เกษมรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย