พันธกิจ

/พันธกิจ
พันธกิจ 2018-06-26T10:25:40+00:00

พันธกิจกรมราชทัณฑ์ มีดังนี้

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ