การจัดทำราคากลางอาหารดิบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

//การจัดทำราคากลางอาหารดิบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดทำราคากลางอาหารดิบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ราคากลางอาหารดิบ_เรือนจำส่วนกลางในภูมิภาค

ราคากลางอาหารดิบ_เรือนจำจังหวัดและเรือนจำอำเภอ

ตัวอย่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอาหารดิบ ประจำปี 2562

By | 2018-06-15T04:19:00+00:00 12 มิถุนายน 2018 4:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|