ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ พัดลมดูดอากาศและพัดลมติดผนังฯ _เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

By | 2018-06-15T04:18:55+00:00 15 มิถุนายน 2018 4:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ พัดลมดูดอากาศ 4 ชุด และพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งฯ ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1BmVJah5hz8OjSLbyHq-gZePcmYH2quGD/view?usp=sharing

ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

By | 2018-06-15T04:18:58+00:00 13 มิถุนายน 2018 4:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน5 และแดน 8 รายละเอียดดังนี้ ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8 เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8 TOR งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8 แบบใบเสนอราคา ปร.4 และ ปร 5

การจัดทำราคากลางอาหารดิบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2018-06-15T04:19:00+00:00 12 มิถุนายน 2018 4:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

 ราคากลางอาหารดิบ_เรือนจำส่วนกลางในภูมิภาค ราคากลางอาหารดิบ_เรือนจำจังหวัดและเรือนจำอำเภอ ตัวอย่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอาหารดิบ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-06-15T04:18:06+00:00 12 มิถุนายน 2018 4:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By | 2018-06-15T04:18:57+00:00 12 มิถุนายน 2018 4:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องพันธนาการรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By | 2018-06-15T04:14:08+00:00 12 มิถุนายน 2018 4:07 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องพันธนาการรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศราคากลางจัดซื้อผ้าเช็ดตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

By | 2018-06-15T04:14:17+00:00 11 มิถุนายน 2018 4:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศราคากลางจัดซื้อผ้าเช็ดตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By | 2018-06-15T04:14:29+00:00 11 มิถุนายน 2018 4:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน  8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561