ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

//ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน5 และแดน 8 รายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8

เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8

TOR งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นระหว่างแดน 5 และแดน 8

แบบใบเสนอราคา ปร.4 และ ปร 5

By | 2018-06-15T04:18:58+00:00 13 มิถุนายน 2018 4:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|