ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

//ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน  8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By | 2018-06-15T04:14:29+00:00 11 มิถุนายน 2018 4:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|