กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศรับโอนข้าราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ

//กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศรับโอนข้าราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ

กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศรับโอนข้าราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ

กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศรับโอนข้าราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

By | 2018-06-14T09:39:23+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:24 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|