ข่าวกองการเจ้าหน้าที่

/ข่าวกองการเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประกาศรับสมัครกรรมการการแข่งขันฯ

By | 2018-06-14T09:43:14+00:00 14 มิถุนายน 2018 9:43 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประกาศรับสมัครกรรมการการแข่งขันฯ รายละเอียด

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

By | 2018-06-14T09:42:46+00:00 13 มิถุนายน 2018 9:38 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันฯ รายละเอียด

กรมป่าไม้รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

By | 2018-06-14T09:42:26+00:00 11 มิถุนายน 2018 9:38 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

กรมป่าไม้รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา รายละเอียด

ประกาศเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

By | 2018-06-14T09:42:01+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:38 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ประกาศเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด

กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศรับโอนข้าราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ

By | 2018-06-14T09:39:23+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:24 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศรับโอนข้าราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ

By | 2018-06-14T09:38:57+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:23 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น รายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนิติกรฯ

By | 2018-06-14T09:38:42+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:23 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนิติกรฯ รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

By | 2018-06-14T09:38:56+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:23 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

By | 2018-06-14T09:38:46+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ รายละเอียด