สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

//สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายละเอียด

By | 2018-06-14T09:38:56+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:23 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|