ข้อมูลสถิติความแออัดของผู้ต้องขัง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

//ข้อมูลสถิติความแออัดของผู้ต้องขัง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

ข้อมูลสถิติความแออัดของผู้ต้องขัง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

ข้อมูลสถิติผู้ต้องขัง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

By | 2018-06-14T07:59:18+00:00 23 เมษายน 2018 7:58 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|