ข่าวสำนัก/กอง

/ข่าวสำนัก/กอง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา) 2561 รุ่น 2

By | 2018-06-14T08:10:46+00:00 21 พฤษภาคม 2018 8:10 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา) 2561 รุ่น 2

ข้อมูลสถิติความแออัดของผู้ต้องขัง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

By | 2018-06-14T07:59:18+00:00 23 เมษายน 2018 7:58 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

ข้อมูลสถิติผู้ต้องขัง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561