รายชื่อเรือนจำทั้งหมด (เบอร์ติดต่อ)

รายชื่อเรือนจำทั้งหมด (เบอร์ติดต่อ) 2018-06-26T09:48:50+00:00
เรือนจำ/ทัณฑสถาน โทรศัพท์
กรมราชทัณฑ์ 02 967 2222
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 02 591 7060 ,02 588 2091
เรือนจำพิเศษธนบุรี 02 453 0859,02 453 0738
เรือนจำพิเศษพัทยา 038 170 671-3
เรือนจำพิเศษมีนบุรี 02 540 7315-6
เรือนจำกลางขอนแก่น 043 241 235,043 236 169
เรือนจำกลางเขาบิน 032 735 471-3
เรือนจำกลางคลองเปรม 02 589 5245,02 589 8052-3
เรือนจำกลางคลองไผ่ 044 323 391
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 038 511 013
เรือนจำกลางชลบุรี 038 282 692,038 272 827
เรือนจำกลางเชียงราย 053170 551-2,053 170 556
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 053 122 401-2,053 122 404
เรือนจำกลางตาก 055 893 098
เรือนจำกลางนครปฐม 034 262 076,034 261 368,034 261 251
เรือนจำกลางนครพนม 042 543 234-6
เรือนจำกลางนครราชสีมา 044 242 029,044 264 938
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 075 378 913,075 378 909
เรือนจำกลางนครสวรรค์ 056 221 110,
เรือนจำกลางบางขวาง 02 525 0486-8
เรือนจำกลางปัตตานี 073 414 254-5
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 035 709 122
เรือนจำกลางพัทลุง 074 613 021
เรือนจำกลางพิษณุโลก 055 311 383
เรือนจำกลางเพชรบุรี 032 425 014
เรือนจำกลางยะลา 073 212 622
เรือนจำกลางระยอง 038 637 759-60
เรือนจำกลางราชบุรี 032 735 462-3
เรือนจำกลางลพบุรี 036 411 068,
เรือนลำกลางลำปาง 054 217 048
เรือนจำกลางสงขลา 074 336 063,074 336 058
เรือนจำกลางสมุทรปลาการ 02 313 7145 6
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 034 711 189
เรือนจำกลางสุราษร์ธานี 077 272 154
เรือนจำกลางสุรินทร์ 044 511 181
เรือนจำกลางอุดรธานี 042 221 072
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 045 250 889
เรือนจำจังหวัดกระบี่ 075 611 378
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 034 511 163
เรือนจำกาฬสินธุ์ 043 873 340-2
เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 039 327 099
เรือนจำจังหวัดชัยนาท 056 411 711
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 044 811 618
เรือนจำจังหวัดชุมพร 077 643 299.077 643 300
เรือนจำจังหวัดตรัง 075 582 334,075 582 334
เรือนจำจังหวัดตราด 039 520 226
เรือนจำจังหวัดนครนายก 037 111 280
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 02 526 6480
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส 073 511 131
เรือนจำจังหวัดน่าน 054 710 275
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ 042 023 314
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 044 611 242
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 02 593 1981
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 611 159
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 037 212 135
เรือนจำจังหวัดพะเยา 054 887 242
เรือนจำจังหวัดพังงา 076 412 051,076 411 940
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035 709 113
เรือนจำจังหวัดพิจิตร 056 611 035
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 055 311 382
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 056 711 460
เรือนจำจังหวัดแพร่ 054 511 057
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 076 212 104
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 043 711 204.043 712 408
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 042 660 544
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 612 058
เรือนจำจังหวัดยโสธร 045 711 506
เรือนจำจังหวัดระนอง 077 811 090,077 824 781
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 043 513 542,043 519 567
เรือนจำจังหวัดลำพูน 053 511 055
เรือนจำจังหวัดเลย 042 811 491
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 045 611 585,045 612 700
เรือนจำจังหวัดสกลนคร 042 711 708,042 730 638
เรือนจำจังหวัดสงขลา 074 336 066,
เรือนจำจังหวัดสตูล 074 711 065,074 711 950
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 034 411 021,
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 037 243 044,037 243 051,037 243 091
เรือนจำจังหวัดสระบุรี 036 211 054
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 036 813 497-8
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 055 612 459
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 035 511 013,035 522 509
เรือนจำจังหวัดหนองคาย 042 411 503
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 042 314 215,042 314 218
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 035 616 205,035 625 126
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 055 411 235,055 411 013
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 056 511 588
เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 045 511 596
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 037 281 176
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 045 810 656
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย 077 419-149
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 036 456 704
เรือนจำอำเภอไชยา 077 431 113
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 076 421 100
เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 034 599 317
เรือนจำอำเภอทุ่งสง 075 773 136
เรือนจำอำเภอเทิง 053 795 654
เรือนจำอำเภอธัญบุรี 02 577 1250
เรือนจำอำเภอนางรอง 044 666 412
เรือนจำอำเภอนาทวี 074 318  112
เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 044 461 303,044 462 347
เรือนจำอำเภอเบตง 073 231 313
เรือนจำอำเภอปากพนัง 075  517 288
เรือนจำอำเภอฝาง 053 451 260,053 453 509
เรือนจำอำเภอพล 043 415 760
เรือนจำอำเภอภูเขียว 044 861 337
เรือนจำอำเภอแม่สอด 055 531 226
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 053 681 072
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี 044 599 654-5
อำเภอสวรรคโลก 055 641 674
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 042 704  897
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 044 416  943
เรือนจำอำเภอหล่มสัก 056 702 764
เรือนจำอำเภอหลังสวน 077 541 066
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 044 323 324-5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 02 591 0555,02 591 5518
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 043 237 731
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 02 577 1284,02 577 2393
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 035 241 658
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 054 829 746
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 074 337 514-5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 02 577 1805,02 577 1989
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 039 495 231
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง 074 605 481,074 605 482
ทัณฑสถานเปิดเนินสูง 037 308 012
ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น 056 287 103
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 038 681 611,038 694 167
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 02 953 3999
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 02 904 7512,02 904 7514,02 904 1581
ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา 075 764 198-99
ทัณฑสถานหญิงกลาง 02 589 5242-3,02 588 4832,02 591 1236
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 038 282 002
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 053 122 341, 053 122 339
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 02 895 3272,02 453 0319
ทัณฑสถานหญิงนครราชสัมา 044 323 396,044 323 402-3
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 055 312 807-8
ทัณฑสถานหญิงสงขลา 074 336 065
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด 039 511 055
สถานกักขังกลางนครศรีธรรมราช 075 763 300
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 02 577 1794
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด 043 624 064
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง 054 241 351