ข่าวกองการเจ้าหน้าที่

/ข่าวกองการเจ้าหน้าที่

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม)

By | 2018-06-14T09:37:28+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ลำดับที่ 350-355

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

By | 2018-06-14T09:37:07+00:00 06 มิถุนายน 2018 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

By | 2018-06-14T09:36:51+00:00 04 มิถุนายน 2018 9:21 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ลำดับที่ 328-349 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 49-56

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

By | 2018-06-14T09:36:34+00:00 04 มิถุนายน 2018 9:21 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

By | 2018-06-14T09:36:17+00:00 04 มิถุนายน 2018 9:21 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายละเอียด ใบสมัครฯ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561

By | 2018-06-14T09:34:55+00:00 04 มิถุนายน 2018 9:17 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018) รายละเอียด

สำนักงานก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปฯ

By | 2018-06-14T09:34:02+00:00 01 มิถุนายน 2018 9:16 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สำนักงานก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบฯ

By | 2018-06-14T09:33:44+00:00 01 มิถุนายน 2018 9:04 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น รายละเอียด