ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรเรือนจำและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.

//ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรเรือนจำและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรเรือนจำและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรเรือนจำและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียด

หนังสือนำส่ง

ประกาศฯ

By | 2018-06-14T08:42:30+00:00 27 เมษายน 2018 8:41 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|