ประกาศทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เรื่อง ปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูง

//ประกาศทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เรื่อง ปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูง