About doc

This author has not yet filled in any details.
So far doc has created 192 blog entries.

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

By | 2018-06-14T09:38:46+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ รายละเอียด

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม)

By | 2018-06-14T09:37:28+00:00 07 มิถุนายน 2018 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ลำดับที่ 350-355

ประกาศแผนจ้างพิมพ์คู่มือโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

By | 2018-06-15T04:12:20+00:00 07 มิถุนายน 2018 4:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ แผนจ้างพิมพ์คู่มือโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

By | 2018-06-14T09:37:07+00:00 06 มิถุนายน 2018 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง _เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

By | 2018-06-15T04:12:22+00:00 06 มิถุนายน 2018 4:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/12FJSomTmGbGycoGCh7OyHeerquKfi-jr/view?usp=sharing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จำนวน2 โครงการ)_เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

By | 2018-06-15T04:12:13+00:00 05 มิถุนายน 2018 4:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขังพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลิงค์ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1PxnlMuXN54-82_2Jar2cTqnMUUNVcjqx/view?usp=sharing

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

By | 2018-06-14T09:36:51+00:00 04 มิถุนายน 2018 9:21 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ลำดับที่ 328-349 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 49-56

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

By | 2018-06-14T09:36:34+00:00 04 มิถุนายน 2018 9:21 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

By | 2018-06-14T09:36:17+00:00 04 มิถุนายน 2018 9:21 น.|ประเภท: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่|

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายละเอียด ใบสมัครฯ