ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เรื่อง ปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูง

By | 2018-06-15T04:12:28+00:00 08 มิถุนายน 2018 4:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูง(ฉบับจริง) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง(ฉบับจริง)

ประกาศแผนจ้างพิมพ์คู่มือโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

By | 2018-06-15T04:12:20+00:00 07 มิถุนายน 2018 4:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ แผนจ้างพิมพ์คู่มือโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง _เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

By | 2018-06-15T04:12:22+00:00 06 มิถุนายน 2018 4:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/12FJSomTmGbGycoGCh7OyHeerquKfi-jr/view?usp=sharing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จำนวน2 โครงการ)_เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

By | 2018-06-15T04:12:13+00:00 05 มิถุนายน 2018 4:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขังพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลิงค์ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1PxnlMuXN54-82_2Jar2cTqnMUUNVcjqx/view?usp=sharing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 รจจ.สิงห์บุรี

By | 2018-06-15T04:05:20+00:00 04 มิถุนายน 2018 3:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/1Jca9HmHN6I80J9nmUK2t0QLCd4rsqnCP/view?usp=sharing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 รจจ.สิงห์บุรี

By | 2018-06-15T04:05:46+00:00 04 มิถุนายน 2018 3:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/1Jca9HmHN6I80J9nmUK2t0QLCd4rsqnCP/view?usp=sharing

รจก.สงขลา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 200 kw พร้อมติดตั้งฯ)

By | 2018-06-15T04:05:48+00:00 04 มิถุนายน 2018 3:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

รจก.สงขลา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 200 kw พร้อมติดตั้งฯ) รายละเอียด

สกข.ปทุมธานีประกาศผลผูชนะเสนอราคา

By | 2018-06-15T04:05:22+00:00 01 มิถุนายน 2018 3:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผลผู้ชนะวัสดุสำนักงานฟื้นฟู ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ